Struktura organizacyjna KPP we Wrześni - Struktura organizacyjna - KPP Września

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP we Wrześni

            KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WRZEŚNI

 

KIEROWNICTWO
 
Komendant Powiatowy Policji we Wrześni
 
insp. Mariusz Łozowiecki
 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni
 
 mł. insp. Radosław Smak

 

 

         WYDZIAŁ  KRYMINALNY

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp. szt. Artur Kubiak

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkom. Leszek Miedziński

 

 Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

 Podzespół do Walki z Przestępczością Narkotykową

Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

 Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 Zespół Techniki Kryminalistycznej

Zespół do spraw Statystyki Przestępczości

 

 

 

 WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

  st. asp. Grzegorz Głowacki

 

 

 WYDZIAŁ PREWENCJI

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

 podinsp. Andrzej Bonalski

 

Zastępca Naczelnika WydziałuPrewencji

  podinsp. Justyna Walińska

 

 

Zespół Dyżurnych

 

 

OgniwoPatrolowo – Interwencyjne
 
Kierownik Ogniwa asp.szt. Krzysztof Szcześniak
 

 

Zespół Ochronny

 

 

Rewir Dzielnicowych

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Waldemar Nather

 

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

 

Zespół do spraw Wykroczeń, Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

 

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

 

Zespół ds. Statystyki Przestępczości

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Oficer Prasowy sierż. szt. Adam Wojciński

 

Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Łączności

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

 

POSTERUNKI  POLICJI:

 

 

  POSTERUNEK POLICJI W MIŁOSŁAWIU

 

Kierownik Posterunku asp. szt. Przemysław Teodorczyk

 

 

            POSTERUNEK POLICJI W PYZDRACH

 

 Kierownik Posterunku asp.szt. Marcin Wojciechowski

 

 

           POSTERUNEK POLICJI W NEKLI

 

   Kierownik Posterunku asp. szt. Marek Zdrojek

 

 

 POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZKOWIE

 

 Kierownik Posterunku st. asp. Krzysztof Krawiec