Dzielnicowy bliżej nas - plany priorytetowe - Prewencja - KPP Września

Dzielnicowy bliżej nas - plany priorytetowe

Data publikacji 09.03.2017

Kierownik Rewiru Dzielnicowych wrzesińskiej komendy mł. asp. Waldemar Nather udzielił wywiadu dla lokalnej rozgłośni Radio Września. Głównym tematem wtorkowej audycji było scharakteryzowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji we Wrześni mł. asp. Waldemar Nather udzielił wywiadu dla lokalnej rozgłośni Radio Września. Przedstawiciel wrzesińskich dzielnicowych został zaproszony 07 marca do codziennego programu - Gościniec.

Głównym tematem wtorkowego wywiadu było scharakteryzowanie programu Dzielnicowy bliżej nas oraz na czym polegają plany priorytetowe dzielnicowego. Wywiad przeprowadziła Pani Agnieszka Witasik.

 

1.) Agnieszka Witasik: Na czym polega program Dzielnicowy bliżej nas:

- mł. asp. Waldemar Nather: Program „Dzielnicowy bliżej nas” w swoim założeniu ma przede wszystkim zbliżyć dzielnicowego do społeczeństwa oraz wzmocnić jego rolę. Poza tym bardzo istotne jest to aby przywrócić prestiż samej osoby dzielnicowego. Ponieważ to właśnie dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu, który najwięcej przebywa ze społeczeństwem i ma z nim dobry kontakt.

 

2.) Agnieszka Witasik: Co się teraz zmieni w koncepcji pracy dzielnicowego?:

- mł. asp. Waldemar Nather: W nowej koncepcji działania policjant będący dzielnicowym ma za zadanie szczegółowo poznać swój rejon służbowy. Znać jego potrzeby, wymagania ale przede wszystkim istniejące w nim zagrożenia. Bardzo ważnym aspektem nowej koncepcji jest to aby wypracować ze społeczeństwem nic dialogu. To jest podstawa właściwej współpracy. Narzędziem które jest niezbędne w procesie poznania rejonu służbowego jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W naszym powiecie funkcjonuje ona od września ubiegłego roku. Od tego czasu mieliśmy 370 zgłoszeń w których zawierało się na przykład: przekroczenia prędkości, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz nie prawidłowe parkowanie. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane oraz weryfikowane.

 

3.) Agnieszka Witasik: Co dzięki programowi zyskają obywatele?:

- mł. asp. Waldemar Nather: Dzięki nowej koncepcji pracy dzielnicowego może on spędzać więcej czasu w rejonie służbowym a co za tym idzie w większym stopniu poświęca się lokalnej społeczności i nurtującym ich problemom. W myśl nowej koncepcji odchodzimy od dotychczasowych założeń w których dzielnicowy jest policjantem od wszystkiego. Jego priorytetowym zadaniem jest to by przebywał w rejonie służbowym i miał bardzo dobry kontakt z mieszkańcami swojego rejonu by był im pomocną dłonią w każdej sytuacji jeżeli będą tego potrzebować.

 

4.) Agnieszka Witasik: Czy mieszkańcy powiatu wrzesińskiego znają swojego dzielnicowego i wiedzą do kogo się zwrócić w razie jakiegoś problemu?:

- mł. asp. Waldemar Nather: W ostatnim czasie w naszej jednostce mieliśmy bardzo dużą rotacje na stanowiskach dzielnicowych. Było to związane z przejściami na emerytury oraz z przeniesieniem policjantów do innych wydziałów. Można powiedzieć, że w powiecie została zmieniona kadra dzielnicowych w ponad 50%. Ale pragnę dodać, że prowadzone przez nas akcje profilaktyczne w szkołach, na festynach mają za zadanie przedstawienie dzielnicowych w swoich rejonach służbowych. Ponadto na stronie internetowej naszej komendy są umieszczone zdjęcia dzielnicowych, z dokładnym opisem rejonu służbowego, telefonem kontaktowym oraz adresem mailowym. Dodatkowym źródłem informacji w zakresie chęci poznania swojego dzielnicowego jest aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Dzięki niej jesteśmy w bardzo prosty sposób sprawdzić, który dzielnicowy pełni służbę w danym rejonie oraz za pomocą jednego kliknięcia możemy się z nim bardzo łatwo skontaktować telefonicznie bądź mailowo.

 

5.) Agnieszka Witasik: Jakie zadania należą do obowiązków dzielnicowego?:

- mł. asp. Waldemar Nather: Do podstawowych zadań dzielnicowego zgodnie z aktualnym zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 roku należy:

- dokładne rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod kątem mieszkańców, uwarunkowania terenowego oraz prowadzonych działalności gospodarczych,

- prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej w zakresie uzależnień, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałania czynom zabronionym,

- egzekwowanie przestrzegania prawa oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń,

- nie można także zapomnieć o tym, iż dzielnicowy ma obowiązek zaznajomienia się z wszystkimi zagrożeniami występującymi w jego rejonie. Obowiązkiem każdego dzielnicowego jest sporządzenie tak zwanych planów działań priorytetowych. Polega to na tym, iż spośród zidentyfikowanych zagrożeń dokonuje się wyboru najważniejszych problemów, które będą stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania dzielnicowego a także uwzględniają oczekiwania społeczne. Wrzesińscy dzielnicowi nie ograniczają się jedynie do własnych działań ale też współpracują na wielu poziomach z samorządami lokalnymi a także ze Strażą Miejską we Wrześni.