Dzień wagarowicza - Prewencja - KPP Września

Dzień wagarowicza

Data publikacji 18.03.2017

Wrzesińscy policjanci przeprowadzą działania prewencyjne „Pierwszy dzień wiosny”. Mundurowi szczegółowo będą kontrolować miejsca grupowania się młodzieży. Apelujemy o rozwagę podczas „Dnia Wagarowicza”. Jeśli chcemy spędzić ten dzień w wyjątkowy sposób zróbmy to z głową.

 

Wielkimi krokami zbliża się „Pierwszy dzień wiosny”. 21 marca potocznie nazywany jest „Dniem Wagarowicza”. Jest to dzień w którym młodzież szkolna najczęściej robi sobie wolne od zajęć, jest to doskonała okazja do urwania się ze szkoły.

W związku z tym wrzesińscy policjanci szczególnie w tym dniu będą zwracać uwagę na osoby nieletnie, które przebywają poza szkołą. Na terenie całego powiatu wrzesińskiego zostaną przeprowadzone działania prewencyjne pod kryptonimem „Pierwszy dzień wiosny”.

Mundurowi kontrolować będą miejsca, gdzie może przebywać lub grupować się młodzież takie jak: parki lub skwery. Nadzorem zostaną objęte także miejsca mniej widoczne takie jak blokowiska oraz piwnice.

Założeniem akcji jest nie dopuszczenie do ewentualnych naruszeń porządku publicznego oraz popełnienia przestępstw przez nieletnich oraz przestępstw na ich rzecz. Ponadto ważnym aspektem wtorkowych działań będzie edukowanie młodocianych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

Wrzesińscy policjanci apelują o rozwagę podczas „Dnia Wagarowicza”. Jeśli chcemy spędzić ten dzień w wyjątkowy sposób zróbmy to z głową.