Wrzesiński rower - bezpieczny rower - szczegóły znakowania - Prewencja - KPP Września

Wrzesiński rower - bezpieczny rower - szczegóły znakowania

Data publikacji 16.10.2017

Od 12 października br. na terenie powiatu wrzesińskiego rozpoczął się program znakowania rowerów. Celem startującego programu jest przede wszystkim oddziaływanie prewencyjne a co się z tym wiążę zapobieganie kradzieżą rowerów. Dodatkowym aspektem znakowania jest możliwość w bardzo prosty sposób identyfikacji ewentualnego właściciela pojazdu w sytuacji jego odzyskanie lud odnalezienia.Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące przystąpienia do programu.

 

KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD: „JAK OZNAKOWAĆ SWÓJ ROWER?”

INFORMACJE OGÓLNE


 

1. Do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie powiatu wrzesińskiego lub nieletni pod warunkiem, że w znakowaniu uczestniczyć będzie rodzic, opiekun prawny lub inna osoba dorosła. Rower zostanie zarejestrowany na osobę pełnoletnią, której tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dowodu osobistego, natomiast nieletni zostanie wskazany jako użytkownik roweru.

2. Osoba zainteresowana oznakowaniem roweru stawia się w wyznaczonym terminie w miejscu jego znakowania z dokumentem tożsamości, paragonem lub kartą gwarancyjną z datą zakupu roweru. W przypadku braku dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej roweru jego właściciel wypełnia odpowiednie oświadczenie potwierdzające własność.

3. Uwaga! Znakowane będą tylko te rowery, które w myśl obowiązujących przepisów, posiadają pełne wyposażenie (światła, jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy). Nie będę znakowane rowery, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego.

4. Znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 

Na terenie Gminy Września znakować będzie Straż Miejska we Wrześni rowery tylko i wyłącznie mieszkańcom miasta i gminy Września. Program znakowania rowerów odbywać się będzie w każdy czwartek (począwszy od 19.10.2017 r.), w godz. 10.00-14.00, po uprzednim zapisie i ustaleniu terminu znakowania ze strażnikiem miejskim. Zapisy te odbywać się będą drogą telefoniczną: (061)  640  41 - 01 lub 640 - 41- 02 lub e-mailową (znakowanierowerow@wrzesnia.pl). Można także zgłosić się do dyżurnego straży miejskiej osobiście.

Znakowanie rowerów na terenie gmin Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry odbywać się będzie 2 razy w miesiącu w Posterunkach Policji. Osoby chętne, które chcą przystąpić do programu będą zapisywane na wyznaczone terminy i godziny. Zgłaszać się można pod numery telefonów odpowiednich dzielnicowych:

 

Gmina:

Termin:

Godzina:

Telefon kontaktowy:

Nekla

Od 23 października br. co dwa tygodnie - poniedziałek

11:00

609-995-105

Miłosław

Od 25 października br. co dwa tygodnie - środa

11:00

786-936-584

Pyzdry

Od 30 października br. co dwa tygodnie - poniedziałek

11:00

786-936-581

Kołaczkowo

Od 15 listopada br. co dwa tygodnie - środa

11:00

519-064-774

Niezbędne dokumenty:

Oświadczenie właściciela roweru  - link.

Regulamin - link.