KGP - Zmiany w przepisach - Aktualności - KPP Września

Aktualności

KGP - Zmiany w przepisach

Data publikacji 05.06.2018

4 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego „CEPIK 2.0”, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów.

 

KGP - Zmiany w przepisach - link KGP.