Dane statystyczne

Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie KPP we Wrześni za rok 2016

Na terenie Komendy Powiatowej Policji we Wrześni w 2016 roku zaistniało 735 zdarzeń drogowych, z tego 675 kolizji drogowych oraz 60 wypadków drogowych, w których 10 osób poniosło śmierć na miejscu, a 64 osoby zostały ranne.

Na terenie KPP we Wrześni w 2016 roku zaistniało 735 zdarzeń drogowych, z tego 675 kolizji drogowych oraz 60 wypadków drogowych, w których 10 osób poniosło śmierć na miejscu, a 64 osoby zostały ranne.

W analogicznym okresie ubr. odnotowano 660 zdarzeń drogowych, z tego 594 kolizje drogowe oraz 66 wypadków drogowych, w których 6 osób poniosło śmierć na miejscu, a 85 osób zostało rannych. Zanotowano wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 75 /dynamika 111,3%/, zmalała ilość zaistniałych wypadków o 6 /dynamika 90,9%/, nastąpił również spadek ogólnej liczby ofiar wypadków, ale ofiar ze skutkiem śmiertelnym było więcej o 4 /dynamika 166% /, osób rannych mniej o 21 /dynamika 75.2%/. Ilość kolizji zgłoszonych w roku 2016 to 675 ( 2015-594), czyli nastąpił wzrost o 81 takich zdarzeń /dynamika 113,6%/.

 

Na poszczególnych gminach ilość zaistniałych zdarzeń drogowych przedstawiała się następująco:

 

1. Ogółem na terenie powiatu wrzesińskiego:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

50

66

60

6

6

10

55

85

64

556

594

675

 

2. Gmina Września:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

37

40

42

2

1

7

29

57

42

389

427

500

 

3. Gmina Nekla:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

7

9

4

1

2

2

8

9

6

53

57

60

 

4. Gmina Miłosław:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

7

9

5

-

1

-

8

12

5

54

45

42

 

 

 

5. Gmina Pyzdry:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

9

7

4

3

2

-

8

6

5

38

38

45

 

6. Gmina Kołaczkowo:

 

Wypadki 2014

Wypadki 2015

Wypadki 2016

Zabici 2014

Zabici 2015

Zabici 2016

Ranni 2014

Ranni 2015

Ranni 2016

Kolizje 2014

Kolizje 2015

Kolizje 2016

-

1

5

-

-

1

-

1

6

17

27

28

 

Sprawcami największej ilości zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Spowodowali 58 wypadków (2015- 47 wypadków- dynamika 123 %) w których 9 osób poniosło śmierć na miejscu (2015- 2 dynamika 450%), a 63 osoby zostały ranne (2015 - 66 , dynamika 95.4%). Kierujący pojazdami spowodowali 556 kolizji drogowych ( 2015 - 429, dynamika 129,6 %). Piesi przyczynili się do zaistnienia 4 wypadków (2015 - 4 , dynamika 100%), w których nikt nie zginął (2015 -1), a 4 osoby zostały ranne (2015 - 3, dynamika 133,3%) i byli sprawcami 4 kolizji drogowych ( 2015 -5, dynamika 80 %).

W powiecie wrzesińskim najbardziej zagrożone jest miasto Września gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych, w tym 20 wypadków (2015 - 10, dynamika 200%) w których 1 osoba poniosła śmierć na miejscu (2015 – 0) , 20 osób zostało rannych (2015 - 11, dynamika 181,8%) oraz zgłoszono 260 kolizji (2015 - 188, dynamika 138,3%) , a do najbardziej niebezpiecznych ulic we Wrześni należą:

 

Ulice

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Wrocławska

1

2

0

0

1

2

13

17

Kościuszki

0

2

0

0

2

0

15

9

Słowackiego

5

1

0

0

5

1

14

8

Gnieźnieńska

2

1

0

0

2

1

7

13

Paderewskiego

2

0

0

0

2

0

8

9

Daszyńskiego

0

0

0

0

0

0

12

6

Kaliska

0

1

0

0

0

1

17

13

 

Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych podobnie jak w latach ubiegłych były:

  1. nieprawidłowe manewry w tym wyprzedzanie, omijanie itp. – 8 wypadków /2015- 7, dynamika 114,2%/ i 141 kolizji /2015-109 , dynamika 129,3%/,

  2. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 20 wypadków /2015-21, dynamika 95,2%/ i 116 kolizje /2015-112, dynamika 103.5%/,

  3. nadmierna prędkość – 7 wypadków /2015-8, dynamika 87,5 %/ i 103 kolizji /2015- 86, dynamika 119,7%/,

  4. niezachowanie bezpiecznej odległości – 4 wypadki /2015- 5, dynamika 80%/ i 114 kolizje /2015-83, dynamika 137,3%/

  5. błędy osób pieszych - 4 wypadki (2015 - 4 , dynamika 100%), kolizje drogowe 4 ( 2015 -5, dynamika 80 %).

 

 

 

Przyczyny

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

nieprawidłowe manewry w tym wyprzedzanie,

7

8

0

1

12

9

109

141

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

21

20

0

0

28

26

112

116

Niedostosowanie prędkości

8

7

0

1

16

7

86

103

niezachowanie bezpiecznej odległości

5

4

0

0

5

5

83

114

Piesi

4

4

1

0

3

4

5

4

 

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano we wrześniu i w grudniu 2016 po 82, przy czym we wrześniu, odnotowano 10 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 11 osób zostało rannych oraz zgłoszono 72 kolizje drogowe, a w grudniu odnotowano 5 wypadków z 1 ofiarą śmiertelną i 4 osobami rannymi oraz zgłoszono 77 kolizji. Najtragiczniejszym miesiącem był sierpień gdzie w 5 wypadkach zginęły 3 osoby, a 6 osób zostało rannych zgłoszono też 58 kolizji drogowych

Zestawienie ilościowe zdarzeń i skutków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:

 

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Ogółem

66

60

6

10

85

64

594

675

Styczeń

4

3

0

1

4

2

46

29

Luty

7

3

0

0

8

4

52

48

Marzec

4

2

0

1

4

2

63

49

Kwiecień

10

5

2

0

9

6

35

47

Maj

5

9

0

1

11

11

32

57

Czerwiec

2

4

0

1

2

3

42

52

Lipiec

6

4

0

0

13

4

54

48

Sierpień

3

5

0

3

4

6

31

58

Wrzesień

7

10

0

1

11

11

50

72

Październik

9

3

3

1

8

3

51

74

Listopad

5

7

1

0

4

8

81

64

Grudzień

4

5

0

1

7

4

57

77

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę dni tygodnia na terenie działania KPP we Wrześni najwięcej zdarzeń 2016 roku zaistniało w piątek -129 w tym 10 wypadków, w którym 1 osoba poniosła śmierć na miejscu, a 10 osób zostało rannych oraz zgłoszono 119 kolizji.

 

Dni

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2016

2016

Ogółem

66

60

6

10

85

64

594

675

Poniedziałek

4

12

0

1

7

16

86

89

Wtorek

9

4

1

0

9

5

90

115

Środa

4

7

0

2

5

8

83

92

Czwartek

11

10

1

1

12

10

87

106

Piątek

15

10

0

1

21

10

104

119

Sobota

9

11

2

3

8

9

76

92

Niedziela

14

6

2

2

23

6

68

62

 

Wypadki zaistniały w następujących porach doby:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

6.00 – 14.00

25

23

3

6

31

23

249

282

14.00 – 22.00

30

27

3

2

39

30

281

320

22.00 – 6.00

11

10

0

2

15

11

64

73

 

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na następujących drogach:

Drogi

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

A-2

3

1

0

1

3

0

47

52

K-15

12

13

0

1

16

12

73

89

K-92

12

11

2

2

19

15

89

119

W-466

1

0

1

0

0

0

6

3

W-441

1

1

0

0

2

1

8

6

W-442

5

5

1

0

8

6

45

39

P-2948

1

3

0

0

2

3

4

13

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na następujących drogach:

  1. A-2 - 1 wypadek, w którym 1 osoba poniosła śmierć i zgłoszono 42 kolizji ( 2015-3 wypadki, w których 3 osoby zostały ranne i zgłoszono 45 kolizje);

  2. K-15 wydarzyło się 13 wypadków, w których 1 osoba poniosła śmierć na miejscu, 13 osób zostało rannych i zgłoszono 89 kolizji (2015- 12 wypadków, w których 16 osób zostało rannych i zgłoszono 73 kolizje);

  3. K-92 wydarzyło się 11 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 15 osób zostało rannych i odnotowano 119 kolizji drogowych ( 2015- 12 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych i odnotowano 89 kolizji drogowych);

  4. W-442 odnotowano 5 wypadków drogowych w których 6 osób zostało rannych i zgłoszono 39 kolizji drogowych ( 2015-odnotowano 5 wypadków drogowych w których 1 osoba zginęła, 8 osób zostało rannych i zgłoszono 45 kolizji drogowych).

Widząc rosnące zagrożenie na drogach mające swoje odzwierciedlenie w ilości zdarzeń drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa kierowano patrole ruchu drogowego wyposażone w mierniki prędkości .

Podejmowano również działania także z jednostkami ościennymi mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu na drodze K-92, K-15 i W-442, jak również na innych drogach, gdzie odnotowywano zwiększenie zagrożenia.

Policjanci WRD prowadzili systematycznie działania profilaktyczne oraz podejmowali inne czynności w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dokonywane oceny stanu zagrożenia pozwalały na kierowanie patroli w miejsca zagrożone. Patrole służby Ruchu Drogowego skoncentrowane były na trasie centralnie koordynowanej nr 92 oraz na drodze W-442, K-15 i na terenie Miasta i Gminy Września, gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych.