Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Wrześni - Aktualności - KPP Września

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Wrześni

Data publikacji 24.02.2017

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrześni podaje komunikat z dnia 24.02.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 
 
 
 
 
 
 
 Komunikat
 
 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 24.02.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 
 
dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego we Wrześni zaopatrującego w
wodę
mieszkańców miejscowości Września w obszarze ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki,
Koszarowa.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, iż na podstawie
przeprowadzonych badań jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe, stwierdzono
skażenie wody w zakresie bakteriologicznym.
Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze
(tj. do
picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji
żywności, mycia naczyń i
powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).
Woda może być używana do celów sanitarnych (tj. WC).
Zarządzający wodociągiem publicznym we Wrześni został zobowiązany do
zapewnienia awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę oraz przywrócenia
właściwej jakości
zdrowotnej wody.
Jakość wody z wodociągu publicznego we Wrześni jest monitorowana, obecnie trwają badania
potwierdzające zmiany jakości wody.
Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.
 
 
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrześni
 
lek. med. Krzysztof Pałczyński